Kliki pildil ja liigu kodulehele

Sunday, July 3, 2016

Harjutusi väikelapse peenmotoorika arendamiseks

Peenmotoorika mõjutab taju selliseid omadusi nagu tähelepanu, mõtlemine, ruumiline taju, koordinatsioon, kujutlus, mälu ja kõne. Lapse kasvades on motoorika abiks nii riiete selgapanemisel kui ka lugemisel ja kirjutamisel. Lapse käelise tegevuse arendamine on oluline just esimeste eluaastate jooksul. Peenmotoorika areng on kirjutamise harjutamise eelduseks – kui käeliste tegevustega pole enne piisavalt tegeletud, jääb ka areng tähtede kirjutamise õppimisel aeglaseks.
Lugemis- ja kirjutamisoskus ei tule seega üleöö, vaid eeldab lapse ja täiskasvanu järjepidevat koostööd. Läbi mängulistetegevuste saab seda protsessi aga muuta lihtsamaks ning mõlemale osapoolele rõõmu valmistavaks tegevuseks.

Vaata veel:
Lugemis-ja kirjutamisoskuse eeldused. 
Kõnearendus II: 
http://koneline.weebly.com/tegevused.html

autor: Tallinna Pedagoogilise Seminari lektor Ingrid Veskiväli 

Interneti avarustest leidsime paar head mängu peenmotoorika arendamiseks:

No comments: