Kliki pildil ja liigu kodulehele

Friday, March 1, 2024

Rääkides eneseregulatsiooni õpetamisest, tuleks alustada sõnakuulamise õpetamisest

 allikas https://opleht.ee/2023/12/raakides-eneseregulatsiooni-opetamisest-tuleks-alustada-sonakuulamise-opetamisest/


Kui laps on väike ega ole võimeline oma tegude eest ise vastutama, peavad seda tegema täiskasvanud.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) puhul on tegemist eneseregulatsiooni raskustega, selgitas psühhiaater 1. detsembri Õpetajate Lehes, lisades et kõige kiirema ja parema tulemuse ATH sümptomite vähendamisel annavad ravimid („Kui õpilasel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire“).

Lugesin neid ridu raske südamega. Kas tõesti on tabletid ainus võimalus? Tean, et vanemad soovivad oma lastele alati kõige paremat, aga kas me teadvustame, et „hea pole alati hea ja halb pole alati halb“? 

Sõnakuulamine on vahend

Tänapäeval kutsutakse lastevanemaid üles loobuma sõnakuulelikkuse müüdist. Põhjendus on lihtne: laps ei ole marionett, ta ei pea täitma käske pimesi. Ta võib ise otsustada, kas teha seda, mida palutakse, või mitte. Last polevat vaja suruda kahepooluselisse jah-ei-süsteemi, kui on võimalik olla paindlik, mitmekesine ja loominguline.

Sünnihetkel on lapse närvirakud ehk neuronid eraldi ja ühendamata, kuid kahe esimese eluaasta jooksul hakkavad need sensoorset informatsiooni vastu võttes kiiresti ühendusi ehk sünapse looma. Kaheaastaselt on lapsel enam kui sada triljonit sünapsi, kaks korda rohkem kui täiskasvanul. Küpsemaks saades kärbitakse 50% sünapsidest. Aju muudab end iga kord, kui me midagi uut õpime. Aga millised sünapsid jäävad ja millised kärbitakse? Kui sünaps osaleb edukalt lülitusahelas, siis see tugevneb, ja vastupidi – kasutud muutuvad üha nõrgemaks ja lõpuks eemaldatakse. „Ühendused, mida enam ei kasutata, kaovad lõpuks,“ kirjutab Ameerika neuroteadlane David Eagleman oma raamatus „Aju. Sinu tee“. 

Sõnakuulamine on vahend, mitte eesmärk omaette. Kõige tundlikum iga selle õpetamiseks on 2.−3. eluaasta. „Kui laps õpib vastu võtma väljastpoolt tulevaid käske, juhiseid ja keelde ning neid järgima, saab ta oma käsutusse uued närviteed,“ kirjutab sotsiaalpsühholoog ja psühhoterapeut Saara Kinnunen oma raamatus „Sinu laps“. Kuulekus aktiveerib närvisüsteemi selle osa, mida laps vajab iseennast käskides ja keelates. 

Ka meie oma pedagoogikaklassik Peeter Põld rõhutas, et inimest on vaja viia enese üle valitsemisele ning selle tähtsaim eelkool on sõnakuulmine: „Kui praegusel ajal on sõna võetud autoriteedi ja sõnakuulmise vastu kasvatuses, siis täiesti valearusaamisest. Siin on see, mis kasvatuse lõpul peab esinema − autonoomsus −, seatud tema algusesse. Kasvatuse eesmärk on autonoomne, vaba enesemääraja tahtmine, ja sellele jõutakse pikal arenemisteel.“ 

Sõnakuulamise eeldus on usaldus

Klassikalise pedagoogika järgi on „sõnakuulamiskool“ kõikidest koolidest esimene. „Lapsest, kes ei ole õppinud kuulekust, kasvab õnnetu inimene, keda kogu ta eluajal valitsevad isekus ja kannatamatus,“ kirjutab Saara Kinnunen. Ja veel: „Kui laps on „kõva kuulmisega“, ei alga distsipliini taastamine traditsioonilistest vahenditest, pinguldamisest, ähvardamisest ega äraostmisest ega isegi sellest, et karjume endisest valjemini.“ 

Kinnuneni järgi tugevneb usaldus lihtsatest asjadest. Alustame lapse pilgu püüdmisest, silmavaatamisest, süllevõtmisest ja muust puutekontaktist. Räägime lapsega, oleme koos temaga. Mida väiksem on laps, seda kergemini läheb suhe paigast, aga seda väiksemate pingutustega see ka tasakaalustatakse.

Käsk ja keeld aitavad tagada väikelapse ohutust, käsu ja keelu abil õpib ta maailma piire tundma. Peeter Põllu arvates tuleks jälgida, et käskude-keeldudega ei mindaks liiale. Tuntud soome terapeut, koolitaja ja kirjanik Tommy Hellsten ütleb oma raamatus „Olla lapsevanem“ otsesõnu, et inimkonna ühine moraalipärand tuleb järgmisele sugupõlvele edasi anda nii, et õpetame lapsele asju, mida sajad sugupõlved enne meid on hädavajalikuks pidanud. Me ei hakka lapsega arutama, kas tohib liivakastis teisele lapsele kühvliga vastu silmi lüüa; kas käreda pakasega panna müts pähe või mitte; kas laps läheb õhtul magama siis, kui tahab, või siis, kui ta peab: „Me lihtsalt kasutame oma võimu ja ütleme, kuidas asjad on. See on sulaselge võimu näitamine ja enese asetamine lapsest kõrgemale.“

Loomulikult võib seda inimkonna delegeeritud võimu kasutada vaid vastutustundlikult. Lapsega ei arutata, kas ta tahab saada hästikasvatatud lapseks, teda lihtsalt kasvatatakse, sest sotsiaalsed pidurid tuleb temasse alles istutada.

Laps pole täiskasvanuga samal pulgal

Meditsiinidoktor Michael Winterhoff kirjutab oma raamatus „Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid“, et meie süü on selles, et me kohtleme last kui omasugust ning omistame talle sellised omadused, mida tal selles arengustaadiumis olla ei saa. Kui lapsele ei esitata piisavalt nõudmisi, jääb ta pidama varase lapsepõlve psüühilisse faasi. Ta ei õpi välismaailma ja teisi inimesi oma mina piirangutena nägema.

Teisest kolmanda eluaastani avastab laps, et ta saab ise oma tahtmist läbi viia, ja otsustab, kas allub teiste tahtele või mitte. Psühholoog ja eripedagoog Lev Võgotski nimetab seda ajajärku kolmeaastase kriisiks. Kriisi üks sümptom on jonnakus (kangekaelsus). Jonnakus on lapse reaktsioon, mil ta taotleb midagi seetõttu, et tema seda nõuab, ja hoiab kangekaelselt oma nõudmisest kinni. 

Kriisi teine sümptom on see, et laps on rahulolematu kõige suhtes, mida talle pakutakse. Kriisi iseloomustab ka püüd iseseisvusele. Laps tahab kõike ise teha. Kolmeaastase kriis on lapse sotsiaalsete suhete kriis. Kõik sümptomid tiirlevad ümber telje: mina ja ümbritsevad inimesed. Laps otsib oma kohta suhtevõrgustikus. Ta jõuab kõrgemale tasemele ainult siis, kui kriis laheneb positiivselt. Kui laps on kas perekonnas või lasteasutuses otsustaja, kui tema pilli järgi tantsitakse, siis jääb kriis positiivse lahenduseta ja väikelapsele omane äärmuslik minakesksus lohiseb lapsega kaasa. 

Winterhoffi arvates jääb paljude laste psüühiline areng toppama just siin. „Me peame lastes jälle lapsi nägema. Tuleb teha lõpp neile pealesurutud rollile väikse täiskasvanuna, kes kõigis elusituatsioonides partnerina täiskasvanu kõrval seisab,“ kirjutab ta. 

Ka Maslow on hoiatanud, et vanema alistumine lapsele tekitab ärahellitatud psühhopaadi: „Lapsel on vaja ka ranguse, karmuse, nurjumise, distsipliini ja piiride kogemusi. Põhivajaduste rahuldamine libiseb kergesti üle ohjeldamatuks järeleandmiseks, enesesalgamiseks, täielikuks lubavuseks, ülekaitstuseks ja pugemiseks. Lapse armastamine ja austamine peavad olema liidetud vähemalt armastuse ja austusega enda kui lapsevanema ja üldise täiskasvanuea vastu.“ 

Last tuleb juhtida läbi halbadest ja ohtlikest olukordadest seni, kuni ta suudab seda ise teha. Välised mõjutusvahendid sisaldavad ka sundi. Sisemisele vabadusele kasvab laps välise sunni kaudu − selle kasvatuse paradoksi sõnastas Immanuel Kant.Saturday, January 27, 2024

Loovustoa loovustund Pirita Vaba Aja Keskuses kolmapäeva hommikuti kell 9.00


Meie armsad hommikused päikese tervitajad!

Just teile on  sel aastal Loovustoas suurepärane võimalus sisustada aega kkoos lapsega maalilises loovustunnis kolmapäeviti kell 9. Registreeri siin: https://forms.gle/HdFQYgvwjzTxYT4F6

Loovustundidesse on oodatud lapsed vanematega, vanavanematega või lapsehoidjaga.

Pirita Vaba Aja Keskuses on hubane kunstiklass ja suurepärased võimalused lapse saatjale. Sel aastal on taas fuajees kohviaparaat. Saate lubada endale hetke rõõmu sõõmu, väike kuum jook ja lõõgastav unelemine tugitoolis. Enne kui edasi tõtata, võtke endale see hetk.

Loovustoa loovustundi ootame lapsi nkuni 3 eluaastani. Sügisest on meie tibud kasvanud, kuid meie armsa Loovustoa kogukonnaga saavad alati liituda ka kuni 1 aastased loojad. Arengule tuleb ainult kasuks, kui rühms on hea eeskuju ja toimekad vanemad sõbrad.


Loovustuba Kadriorus Lastemuuseumis Miiamilla.


 Lastemuuseum Miiamilla elus algab uus ja huvitav aeg - muuseum sai uue võrratult kauni, sisuka ja mõtestatud sisu. Ekspositsioonis on tegevust ja mõtlemist igas eas lastele.

Loovustuba jätkab Lastemuuseumis Miiamilla loovustundidega nejapäeva õhtuti kell 16.

Kohad täituvad valguskiirusel aga hetkel on veel võimalik liituda rühmaga: https://forms.gle/HdFQYgvwjzTxYT4F6Kadrioru Loovustoa loovustunni formaat peab muutuma nagu ka muuseumi uus ekspositsioon. Tutvustame teile omapäraseid võimalusi, kuidas saab teha "Valgel valget loovustundi" ja samas nautida värve.


Loovustoa loovustunni suureks abilisteks on rütmipillid ja "mootorite" käivitajad. 

Muuseumikeskkond soodustab lapse igakülgset arengut ja on suurepäraseks avajaks! Avades uksed maailma, kus on soe, turvaline ja tegus.
Loovustoa loovustunnid Loomaaia Karu klassis teisipäeviti kell 10 ja 11

 
🐧Loovustoa loovustunnid lastele 1-3 aastat nüüd Loomaaia suurepärases Karu klassis.
☀️Teieispäeviti kell 11 rühmas on veel mõni vaba koht ja saate 30 jaanuaril liituda meie ägeda ja loova seltskonnaga.

🐻Miks meiega koos teisipäeva hommikut veeta?
Esiteks on see aeg lapsevanemale ja lapsele avastada uusi võimalusi, materjale, luua seoseid ja leiutada. Siin ei ole õiget ja valet. Loovustunnis on vaid protsess, mille käigus õpitakse kasutama oma keha, arendama koordinatsiooni ja looma uusi võimalusi. Kogenud oma ala professionaal on teile abiks. Õpetaja ideedel ei ole lõppu ja ta on meie laste lemmikõpetaja.
Teiseks on teil võimalus liituda Loovustoa kogukonnaga nii suurepärases paigas nagu seda on Loomaaed. Talvised loovustunnid toimuvad soojas ruumis aga päike meelitab meid õue. Kevad ei ole enam kaugel. Loodus, loomad, loovus ja lapsed - elu parimad hetked koos.
Hea uudis! Loovustund Loomaaias kell 11!