Kliki pildil ja liigu kodulehele

Saturday, February 23, 2008

KAS MINU LAPSELE SOBIVAD LOOVUSTUNNID LOOVUSTOAS

Beebide Loovustoa loovustundides töötavad lapsed(vanuses 6 kuud kuni 7 aastat) alates 2002.
aastast.
Meie õpetajad on Christina Lään, Nataly Vest jaTagli Pitsi. Loovustoa rühmad töötavad Kajakeskuses, Nõmme Kultuurikeskuses, Kesklinnas Sallystuudios, Põhja Tallinnas Caritase perekeskuses,Lasnamäel Trikatrei mängutoas, Pirita Vaba AjaKeskuses, Mähe Vaba Aja Keskuses ja ViimsiHuvikeskuses Nelgi tn. (teistes kohtades toimuvad analoogilised tunnid ei ole seotud Loovustoa brändiga, õppekava ega ka metoodikaga).

Loovustoa loovustundides saavad osaleda kõik lapsed, kelle vanemad seda lubavad. Meie rõõmsad lapsed on erinevad ning nende töö värvide, vee japaberiga on samuti väga erinev. Mõni laps soovib töötada pintsliga ja teine naudib näpumaali,käemaali ja jalamaali. Lapsed on erinevad, kuidkõik lapsed on sündides loovad ja avatud inimesed. Neil on erinevad eelistused jatingimused tegutsemiseks. Loovustundides töötavad lapsed selleks, et arendada käelist tegevust,mille tulemusel toetame kõne arengut, kehalistliikumist, koordinatsiooni ja palju muid lapselevajalikke oskusi. Loovustundides ei tööta mittetulevased kunstnikud, vaid rõõmsad ja tragidmaailmakodanikud. Kunagi võib-olla hakkab keegineist kunstnikuks, aga see ei ole eesmärk. Seega oluline on laste arendamine läbi käelise tegevuse.

Kuidas avastada lapse andeid loovustundides? Justnimelt loovustundides. Sest esimesed tunnidkuluvad teil harjutamise peale. Alles siis, kuiruum, õpetaja ja teised lapsed on tuttavad ningteie laps tunneb end keskkonnas turvaliselt,hakkab ta pöörama tähelepanu vahenditele jaasjadele mida tunnis kasutatakse. Varuge kannatustja jälgige oma last. Millises asendis teie lapselmeeldib töötada - istudes, lamades võiliikudes? Kas teie laps soovib kasutada pintslit (ärge sundige seda talle kohe peale)?Kas teie lapsele meeldib töötada suurelühispaberil või teha individuaalseid töid? Kasteie lapsele meeldib maalida, joonistada võivoolida? Loovustoas on igal nädalal uus teema jatöövahendid. Külastades mitut erinevat tundi,saate te leida oma lapsele meeldivamad jasobivamad teemad ja ained. Tundides kasutataksepudru- ja guaššvärve, vedelaid ja kleepuvaidaineid, tainast ja savi, jahu ja kruupe ningpalju-palju teisi erinevaid materjale. Teie laps ei peakatsuma igat ainet tunnis. Tähtis on, et ta saaksnautida tegevust ja sooritada endale meeldivaidülesandeid. Õpetaja ehitab loovustunnid ülesarvestades erinevate laste iseärasusi: tunnis onpõhitöö ja mitu lisatööd, rütmilaulukesed japillid. See annab võimaluse leida igas tunnismidagi meelepärast ja sobivat teie lapsele.

Loovustoa iseärasused: Me töötame segarühmades (mis tähendab, et tunniso­n lapsed alates 6 elukuust kuni 3 aastani koosemmede-isside, õdede-vendadega) ning arvestameiga lapse individuaalset taset ja ealisiiseärasusi. Igale lapsele jäetakse aega "omalajal" ja "omal viisil" ülesande lahendamiseni jõuda.Miks me töötame segarühmades, kui enim levinudo­n kindlad vanuserühmad? Esiteks o­n Loovustuba perekeskne. Tundi saavad tulla beebid lapsevanemasaatel koos vanema õe või vennaga (ka vanaema,vanaisa, hoidja või sõbraga). Teiseks, õpib lapssegarühmas rohkem jäljendades ja matkidesvanemaid lapsi (näiteks, näeb veel paigal istuvtita roomavat kaaslast, kes ringi liikudes ühtevõi teist korda saadab. Ei jää palju aega oodataja ahvatlev liikumisviis o­n juba selge. Või saabvanemate laste seltsis jälgida pintsli-pliiatsihoidmist. Emme ja sõber lõikavad kääridega justnii ja mitte teisiti. Teengi mina nii...).

Soovitusi lapsevanemale:
Lapse areng on pidev protsess. Käeline tegevus onosa sellest protsessist ning sellega saabalustada sünnist alates. Katsuge, silitage last,paitage tema käsi ja jalgu, vaadake talle silmaja kõnelege.
Esimesteks töövahenditeks on lapsevanema käed. Alguses tunneb beebi teiesoojust, lõhna ja maitset. Paarikuusele lapselesaate pakkuda päris värve ja pliiatseid. Beebi tunnetab nende olemust, tajub lõhna ja katsetab.Lapse liigutused on veel juhuslikud ja koordineerimatud ning pilk ei jõua käteliigutustega kaasa minna. Kuid esimene kogemus onsaadud. Maailm on ühe eseme, tunde, kogemuse võrra avaram.Pooleaastaselt saab beebi maalida ja joonistada,voolida ja meisterdada. Kas ta mõistab omategevuse põhjuse ja tagajärje seost? Selleks pole veel vajadust. Lapse tegevuse eesmärgiks on protsess. Meie keskendume tegevusele ja selle sisule.

Esimene suvi on aeg, mil laps saab lähemalttutvuda vee ja liivaga. Varustage laps ämbri, reha, labida japaari vormikesega. Neid saab asendada lusikas,puupulk, topsik ja kauss. Katsetage koos lapsega:kuiv ja soe liiv, märg ja külm liiv, voolav vesi,seisev vesi. Kaevake auke, tõstke liiva ühestanumast teise, täitke ämber liivaga ja keerakeümber. Liiv ja vesi on väga olulised lapse kõnearengus. Igasugune loov tegevus loob tingimusedlapse kõne, kuulmise, koordinatsiooni aga kakõndimise ja isegi arvutamise ja kirjutamise arenguks.

Mängige koos lapsega ja lapse kõrval. Olge temaläheduses ja mängige samasuguste asjadega.Kuid alati piirduge oma liivalossi ja paberiga, mitte ärge võtke lapselt ära rõõmu luua midagi ainult tema oma!!!Laps ei pea olema täiskasvanulikult täiuslikarhitekt. Teie lossid on erinevad ja see on tähtis.

No comments: